statistika

 

GRĮŽTANČIŲ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ BEI JŲ ŠEIMŲ APRŪPINIMAS GYVENAMOSIOMIS PATALPOMIS LIETUVOS SAVIVALDYBĖSE

 

 1 pav. Lietuvos savivaldybių teritorijose 1992-2016 metais gyvenamosiomis

patalpomis aprūpinta 2 012 grįžusiųjų politinių kalinių ir tremtinių šeimų

 

 

2 pav. Lietuvos savivaldybių teritorijose 2016 metais gyvenamosiomis

patalpomis aprūpinta 15 grįžusiųjų politinių kalinių ir tremtinių šeimų

 

 

3 pav. 2017 metais grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių šeimų, registruotų

Lietuvos savivaldybėse apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis, skaičius, vnt.

 

 

4 pav. 2017 metais Lietuvos savivaldybėse laisvų butų, skirtų grįžtančių

politinių kalinių ir tremtinių šeimoms apgyvendinti, skaičius, vnt.

 


 

LIETUVOS VALSTYBĖS INVESTICIJŲ, SKIRTŲ 1992-2016 METAIS GRĮŽTANČIŲ Į LIETUVĄ POLITINIŲ KALINIŲ IR TREMTINIŲ ŠEIMŲ BUTAMS STATYTI ARBA PIRKTI, PANAUDOJIMAS

 

1 pav. Lietuvos savivaldybės 1992-2016 metais grįžtančių politinių kalinių ir

tremtinių butams įgyti panaudojo 20 013,26 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų

 

 

  2 pav. Lietuvos savivaldybės 1997-2007 metais grįžtančių politinių kalinių ir tremtinių

butams įgyti panaudojo 12 034,44 tūkst. Eur Europos Tarybos Vystymo banko paskolos

 

 

3 pav.  Lietuvos savivaldybės 1992-2016 metais grįžtančių politinių kalinių ir

tremtinių butams įgyti panaudojo iš viso 32 047,7 tūkst. Eur valstybės investicijų

 

 

4 pav. Lietuvos savivaldybės 2016 metais grįžtančių politinių kalinių

ir tremtinių butams įgyti panaudojo 301 tūkst. Eur valstybės biudžeto lėšų 

Atnaujinimo data: 2017-02-21