Naujienos (2017 m.)

Departamente paminėta Laisvės gynėjų diena

2017 m. sausio 13 d.

Niekas negali nugalėti tautos, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę. 1990–jų metų Kovo 11-oji paskelbė: Lietuvos valstybė yra! 1991–jų sausio 13-oji patvirtino: mes būsime! Jau prieš dvidešimt šešerius metus susivienijome dėl laisvės, todėl šiandien galime būti vieningi, siekdami kilnių tikslų, vedančių Lietuvą į priekį. Laisvė nėra duotybė, ją reikia nuolat kurti ir įprasminti visuomenės gyvenime.