2017 m. gruodžio 14 d. Vilniuje vyks konferencija ,,Gyvensime tėvų žemėje“, skirta Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo 25 metų sukakčiai pažymėti

2017 m. gruodžio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos jau 25 metus įgyvendina Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programą, kurios dėka į Lietuvą jau grįžo per 3 tūkst. buvusių tremtinių ir politinių kalinių ir jų vaikų šeimų. Valstybės parama persikėlimui ir socialinei integracijai 1992–2016 metais buvo suteikta per 5 tūkst. į Lietuvą gyventi grįžusių asmenų, butais aprūpinta 2012 tremtinių šeimų. Daugumai grįžusiųjų pavyko susirasti darbą ir įsitvirtinti Lietuvos visuomenėje. Sėkmingi buvusių tremtinių vaikų ir vaikaičių pavyzdžiai skatina tolimoje Šiaurėje gyvenančias tremtinių atžalas ryžtis grįžti į Tėvynę. Esant tokiai didelei emigracijos bangai, buvusių tremtinių ir politinių kalinių bei jų šeimų grįžimas į Lietuvą yra geras rodiklis Lietuvos ekonomikai.

 

Ar pasiteisino programa, kokie pasiekti rezultatai ir ateities perspektyvos, konferencijoje diskutuos LR Seimo narė Irena Degutienė, buvusi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė, LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis, istorikai ir kiti skaudžią ištremtų žmonių istoriją nagrinėjantys visuomenės veikėjai, grįžę tremtiniai ir jų palikuonys.

 

Konferencija vyks viešbutyje ,,Narutis“, adresu: Pilies g. 24, Vilnius.

Konferencijos pradžia 14.00 val.