Lietuvių bendruomenių atstovai Vilniuje tobulina lietuvių kalbos žinias

2017 m. liepos 19 d.

Šią savaitę Vilniuje tęsiasi projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ renginiai.

 

Pagrindinis projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, taip pat ketinantiems į Lietuvą sugrįžti asmenims, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos žinias ir dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Keturiolika dienų trunkančiuose vasaros kursuose mokosi 25 dalyviai iš Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutsko, Bratsko, Murmansko, Karelijos ir Jakutijos lietuvių bendruomenių. Jiems organizuojami lietuvių kalbos kursai pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas, paskaitos apie lietuvių tautosaką, etnokultūrą, istoriją, rengiamos ekskursijos po Vilniaus miesto įžymiąsias vietas. Kursų dalyviai lankėsi Pinigų muziejuje, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, aplankė Genocido aukų muziejų ir Tuskulėnų rimties parko memorialinį kompleksą, Saugojamų teritorijų nacionaliniame lankytojų centre vyko edukacinis renginys ,,Atrask ir pažink Lietuvos saugomas teritorijas“, suorganizuota edukacinė kelionė į Pakruojo dvarą su edukacine pažintine programa – natūralaus bičių vaško žvakių gamyba, dalyviai aplankė A. Smetonos tėviškę, planuojama edukacinė kelionė į Druskininkus su edukacine bandų kepimo programa, bus lankomas Merkinės piliakalnis, apžvalgos bokštas ir piramidė.

 

Šių kursų metu projekto dalyviams siekiama ne tik padėti intensyviai mokytis lietuvių kalbos ar tobulinti jau turimus lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius, bet kartu ir plėsti žinių apie Lietuvą akiratį, stiprinti ryšį su tėvų ir protėvių kraštu. Projekto dalyviams šie kursai turėtų padėti grįžus į Tėvynę sėkmingiau ir per trumpesnį laiką adaptuotis joje, o taip pat paskatinti aktyviau reikštis bendruomenių veikloje.

 

Šios vasaros kursus apibendrins ir užbaigs liepos 21 d. organizuojama apskritojo stalo diskusija ,,Mes kaip paukščiai į Lietuvą grįžtam“. Renginyje bus aptartos lietuvių kalbos mokymo bendruomenėse problemos, apibendrinta projekto patirtis, aptarti grįžtančiųjų į Lietuvą nuolat gyventi politinių kalinių ir tremtinių šeimoms rūpimi klausimai, diskutuojama bendruomenių atstovams aktualiomis temomis.

 

Renginyje pakviesti dalyvauti Lietuvos Respublikos Seimo nariai, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Specialiųjų globos namų ,,Tremtinių namai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo, Vilniaus miesto savivaldybės, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai, kitų suinteresuotų institucijų atstovai.

 

Projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ organizatorius – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, partneriai – Vilniaus lietuvių namai.