Vilniaus lietuvių namuose brandos atestatai įteikti 26-ajai abiturientų laidai

2017 m. liepos 17 d.

Šių metų liepos 14-ąją Vilniaus lietuvių namų abiturientų 26-ajai laidai įteikti brandos atestatai. Šia džiugia proga kartu su Lietuvių namų bendruomene susirinko pasidžiaugti ir palinkėti abiturientams geros kloties ir gražaus gyvenimo kelio Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, taip pat Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovai.

 

Kartu su abiturientais jų pasiektais rezultatais džiaugėsi, sveikinimo žodžius Vilniaus lietuvių namų bendruomenei, taip pat abiturientų tėveliams tarė ir palinkėjimus gimnaziją bebaigiantiems jaunuoliams išsakė gimnazijos direktorius Gintautas Rudzinskas, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vilma Balčiūnienė, Pasaulio lietuvių bendruomenės atstovė Lietuvoje Vida Bandis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Mokyklų veiklos skyriaus vyriausiasis specialistas Petras Navickas ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė, paskutinius nurodymus ir palinkėjimus siuntė juos ugdžiusieji pedagogai.

 

Lengvo ir įdomaus Jums gyvenimo kelio, brangieji vaikai!