2017 m. birželio 9–15 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija vyksta dalyvauti projekto ,,Neužgyjantys istorijos randai“ renginiuose

2017 m. birželio 2 d.

Karagandos lietuvių bendruomenė ,,LITUANICA“, kartu su Kirgizijos lietuvių bendruomene, parengė ir 2017 m. birželio 9–15 d. dienomis organizuoja projektą ,,Neužgyjantys istorijos randai“, skirtą pagerbti lageriuose kalėjusius ir amžinam poilsiui atgulusius tautiečius, taip pat likusius gyvus mūsų tautos genocido liudytojus, darsyk prisiminti, kodėl ir kaip dalis lietuvių tautos atsidūrė šiame krašte, susipažinti, kaip sekasi tiems, kurie ten liko ir jiems ši šalis tapo antrąja tėvyne, kaip saugomas žuvusiųjų sovietiniuose lageriuose atminimas.

 

Sovietų okupacijos ir karo bei pokario partizaninio karo 1940–1958 metais vykdyti nuolatiniai gyventojų trėmimai ir suėmimai. Teroras buvo atviras ir suplanuotas tautos naikinimas. Karagandos srities lageriuose, kuriuos sudarė 26 lagerių skyriai su 192 vadinamais lagerių punktais, per visą jų egzistavimo laiką kalėjo daugiau kaip vienas milijonas kalinių. Manoma, kad Karlago lageriuose, išsidėsčiusiuose buvusioje Kazachijos SSR teritorijoje, nuo 1940 m. iki 1956 m. kalėjo per 15 000 lietuvių, nuteistų už politinius kaltinimus. Laiko tėkmė negali užgydyti skaudžių kančių ir sielvarto randų, kurie buvo padaryti lietuvių ir kitų tautų žmonėms. Šiandien mes juntame ir dar ilgai jusime šias skaudžias mūsų ir kitų tautų drąsiausių, šviesiausių, talentingiausių žmonių naikinimo pasekmes. Triuškinančius komunistinio totalitarizmo randus mums skaudės dar ilgai.

 

Renginių metu planuojama aplankyti memorialinius paminklus žuvusiems tautiečiams – politiniams kaliniams ir tremtiniams šios šalies teritorijoje Kingyre, tarptautinės reikšmės memoriale Spaske ir amžinam poilsiui atgulusiems lietuviams Balchaše. Taip pat ketinama pagerbti ir padėti gėlių prie paminklo Alžyre moterims, kurios už ,,Tėvynės išdavimą“ buvo žiauriai nukankintos ir nužudytos. Konferencijos ,,Atmintie, šauk“ metu darsyk prisiminsime, kodėl ir kaip dalis lietuvių tautos atsidūrė šiame krašte, susipažinsime, kaip sekasi tiems, kurie ten liko ir jiems ši šalis tapo antrąja tėvyne, kaip saugomas žuvusiųjų sovietiniuose lageriuose atminimas. Siekiant garsinti Lietuvos vardą ir kurti Lietuvos įvaizdį tolimoje Azijoje, lietuvių kilmės jaunąją kartą įtraukti į bendrijos veiklą, sudominti ją lietuvių kultūra, tradicijomis, papročiais, kalba ir jos mokymu, 2017 m. birželio 9–15 d. vyksiančių renginių metu ketinama dalyvauti tarptautinėje parodoje EKSPO 2017.

 

Numatytuose renginiuose pakviesti dalyvauti Karagandos miesto ir srities administracijos įvairaus visuomeninio ir tarnybinio lygio atstovai, taip pat planuoja dalyvauti Karagandos, Almatos, Temirtau, Tadžikijos, Kirgizijos lietuvių bendruomenės, pakviesti ir Sibiro lietuvių bendruomenių atstovai.

 

Pagerbti lageriuose kalėjusius ir amžinam poilsiui atgulusius tautiečius ir susitikti su Azijos ir Sibiro lietuvių bendruomenėmis, užmegzti glaudesnius kultūrinius ir ekonominius ryšius bei suteikti reikiamos informacijos norintiems grįžti į Lietuvą tėvynainiams vyksta 14 asmenų delegacija iš Lietuvos, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Lygių galimybių skyriaus vedėja Eglė Čaplikienė. Delegacijos sudėtyje – taip pat ir įvairių suinteresuotų institucijų atstovai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Specialiųjų globos namų ,,Tremtinių namai“, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos, Valstybinės kalbos mokymo ir Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai, Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, taip pat verslininkas, Sibiro lietuvių rėmėjas.

 

Lietuvos delegacija susitiks su lietuvių bendruomenių nariais. Renginių metu bus teikiama informacija grįžimo į Lietuvą klausimais (Lietuvos Respublikos pilietybės, aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, mokslo, darbo, pensinio aprūpinimo ir kt. klausimais). Remiantis oficialia informacija, Kazachstano Respublikoje šiuo metu gyvena apie 7 000 mūsų tautiečių, Karagandos srityje – apie 2 500 lietuvių, kurių dauguma – tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų palikuonys. Daugelis jų, norėdami sugrįžti į Lietuvą, dėl informacijos stokos susiduria su dideliais, o kartais ir neįveikiamais sunkumais.