Įvyko grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymo kursų dalyvių susitikimas

2017 m. gegužės 12 d.

Gegužės 11 dieną  „Karolinos“ konferencijų centre vyko grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymo kursų dalyvių susitikimas.

 

Susitikime dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė, pavaduotoja Lidija Zabulionienė ir vyriausioji specialistė Rima Gudelytė, Inovacijų ir kompetencijų ugdymo instituto atstovai, lietuvių kalbos mokytojai ir jų mokiniai, kurie yra išlaikę pirmosios kategorijos, o kai kurie iš jų – ir antrosios kategorijos valstybinės kalbos mokėjimo egzaminus.

 

Grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių  bei jų šeimų nariai džiaugėsi turėdami  galimybę socialiai integruotis Lietuvoje: mokytis lietuvių kalbos, įsidarbinti ir apsirūpinti gyvenamosiomis patalpomis. Tremtinių vaikaičiai puikia lietuvių kalba prisistatė, deklamavo eilėraščius, atliko lietuvių liaudies dainas ir šokius, pasidalino kitais mokymų metu įgytais įgūdžiais ir žiniomis. Buvo diskutuojama apie grįžusiųjų nuolat gyventi į Lietuvą integracijos į Lietuvos visuomenę galimybes, tam sukurtas sąlygas ir su tuo susijusius privalumus bei trūkumus. Kursų dalyviai taip pat pasakojo kuriozinius atsitikimus, susijusius su kalbos mokymusi ir naujų žinių taikymu praktikoje.

 

Kalba – tautos mąstymo išraiška. Lietuvių kalba – mūsų valstybės kalba, visus jos piliečius vienijanti gija.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, vykdydamas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. kovo 5 d. įsakymu Nr. A1-124 „Dėl Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų plano patvirtinimo“ patvirtintą Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą 2015–2017 metų veiksmų planą (toliau – Veiksmų planas), organizuoja ir koordinuoja Veiksmų plano įgyvendinimą, kurio viena iš sudėtinių dalių yra grįžusių nuolat gyventi į Lietuvą politinių kalinių, tremtinių bei jų šeimų narių lietuvių kalbos mokymas. 2016 m. lietuvių kalbos mokėsi 28 grįžę asmenys. Mokymai tęsiami ir 2017 metais.