Altajaus krašto lietuvių kultūros draugijos sveikinimas Šv. Velykų proga

2017 m. balandžio 14 d.