Specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai” įvyko Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti posėdis

2017 m. kovo 6 d.

2017 m. kovo 3 d. Specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai“ įvyko Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti posėdis. Jame dalyvavo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Aivydas Keršulis, Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė-Kraskauskienė ir vyriausioji specialistė Rima Gudelytė bei komisijos nariai iš Socialinės apsaugos ir darbo, Švietimo ir mokslo ministerijų, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Užsienio reikalų ministerijos, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos ir Vilniaus miesto savivaldybės administracijos.

 

Posėdžio metu buvo sprendžiami klausimai dėl grįžusiųjų politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis Lietuvos savivaldybėse 2016 m., pateikta ataskaita apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą įgyvendinant investicinį projektą ,,Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ ir apie grįžusiųjų tremtinių aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis Lietuvos savivaldybėse 1992–2016 metų laikotarpiu, taip pat aptarti kiti  klausimai.

 

Komisijos nariai turėjo galimybę susipažinti ir pabendrauti su globos namų gyventojais, pasidomėti jų kasdienybe, kartu pasidžiaugti, kad šie namai atvėrė gerumo duris kiekvienam, trokštančiam užeiti, pasidalinti gerumu ir išmintimi, kartu pabūti didelėje šeimoje. Šių namų gyventojai pasidžiaugė, kad gyvenimo saulėlydyje čia gera būti tarp bendraminčių, pasidalinti mintimis, atsiminimais ir kasdienėmis aktualijomis.

 

Šiuo metu globos namai talpina 80 gyventojų. Didžioji dalis jų gyvena vienviečiuose kambariuose, taip pat įrengti šeši dviviečiai kambariai slaugomiems asmenims. Visa namų aplinka kiek įmanoma priartinta prie įprastų gyvenimo sąlygų, pritaikyta gyventojų poreikiams. Įstaigoje yra valgykla, gyventojai kasdien gali pasirinkti norimus patiekalus iš kelių siūlomų, negalintiems vaikščioti maistas atnešamas į kambarius. Patalpos pritaikytos asmenims su negalia – yra patogus išvažiavimas į kiemą. Kiekviename kambaryje įrengta personalo iškvietimo sistema, priešgaisrinės apsaugos sistema, bendrose patalpose – saugos sistema. Personalas aprūpintas visomis priemonėmis, kurios palengvina jų darbą. Įstaigoje yra visa būtina kompensacinė technika, mobilus keltuvas, maudymo vežimėliai, mobili vonia. Gyventojams visą parą užtikrinama medicininė priežiūra, jie aprūpinami būtinomis asmens higienos, slaugos priemonėmis, medikamentais. Gyventojų laisvalaikis organizuojamas atsižvelgiant į jų poreikius. Įstaigoje dirba socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, kineziterapeutas.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas bendradarbiauja su „Tremtinių namų“ bendruomene ir drauge mini valstybines bei kalendorines šventes.