Apie tremtinių grįžimo į Lietuvą programą radijo laidoje „Ryto garsai“ kalbėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Rima Gudelytė

2016 m. birželio 14 d.

1990-aisiais metais atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, tuometinė Vyriausybė kaip vieną iš prioritetinių savo veiklos krypčių pradėjo formuoti socialinę valstybės politiką tremtinių grįžimo klausimu. Kaip viena akimirka prabėgo beveik 26-eri Nepriklausomybės metai. Valstybė pakilo iš nebūties, tvirtėja jos ekonomika, auga autoritetas pasaulyje. Valstybė nepamiršo tremtinių, politinių kalinių bei jų šeimų patirtų skriaudų ir pagal savo galimybes daro viską, kad sušvelnintų šių žmonių praradimų pasekmes. Sugrįžtantiems tremtiniams siūloma įvairi pagalba ir lengvatos.

 

SPPD įgyvendinamos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos dėka į Lietuvą jau grįžo per 3 000 buvusių tremtinių ir politinių kalinių šeimų. Daugumai grįžusiųjų pavyko susirasti darbą ir įsitvirtinti Lietuvos visuomenėje. Sėkmingi buvusių tremtinių vaikų ir vaikaičių pavyzdžiai skatina tolimoje Šiaurėje gyvenančias tremtinių atžalas ryžtis grįžti į Tėvynę. Jie grįžta į Lietuvą iš atokiausių Sibiro platybių, iš Rusijos Šiaurės ir Vidurinės Azijos, iš Kaukazo ir Kaliningrado srities.

 

Prieš 75-erius metus, birželio 14 dieną prasidėję masiniai trėmimai yra tragiškiausi lietuvių tautos įvykiai. Prisimenant šią liūdną sukaktį Radijo laidos metu Rima Gudelytė trumpai pristatė SPPD jau nuveiktus darbus siekiant padėti tremtiniams ir jų palikuonims sugrįžti į Tėvynę, taip pat pasidalino informacija apie ateities iniciatyvas. Viena iš jų – Irkutsko lietuvių bendruomenės ,,Švyturys“ ir Buriatijos lietuvių bendruomenės 2016 m. rugpjūčio 25–30 d., paminint lietuvių tautai tragišką sukaktį, organizuojamas projektas ,,Tremties keliais“, skirtas šiai datai paminėti.

 

Apie tai plačiau galite pasiklausyti LRT mediatekoje skelbiamame radijo laidos „Ryto garsai“ įraše nuo 1:50 minutės: http://www.lrt.lt/mediateka/irasas/1012910843/ryto_garsai_2016_06_14_06_30