Tęsiamas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“

2016 m. kovo 8 d.

2016 liepos 4-17 dienomis organizuojamas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“. Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes tremtiniams ir politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, siekiantiems sugrįžti gyventi į Lietuvą, lietuvių bendruomenių atstovams atvykti vasaros kursų metu mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Organizuojamuose vasaros kursuose planuojama pakviesti lietuvių bendruomenių atstovus iš Altajaus krašto, Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutsko srities, Tomsko, Krasnodaro krašto, Jakutijos, Rostovo bei Maskvos lietuvių bendruomenių, iš viso apie 20 žmonių, kursai vyks 14 dienų. Bus suteikta galimybė lietuvių kalbos mokytis pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas, projekto dalyviai sociokultūrinių renginių metu dalyvaus ekskursijose, planuojama organizuoti paskaitų, susijusių su lietuvių tautosaka, etnokultūra, istorija, teise, ciklus.