Sibiro ir Tolimųjų Rytų lietuvių bendrijos parengė projektą ,,Tremties keliais“

2016 m. kovo 2 d.

Irkutsko ir Buriatijos lietuvių bendruomenės 2016 m. rugpjūčio 25–29 d. organizuoja Altajaus, Krasnojarsko ir kitų Sibiro lietuvių bendruomenių suvažiavimą Irkutske – projektas ,,Tremties keliais“, skirtą lietuvių tautos trėmimo 75 - mečiui paminėti.

                 

2016 metų birželio mėnesį sukanka 75 metai nuo tragiškos dienos, kai nusikalstamas Stalino rėžimas pradėjo masiškai tremti lietuvius į Sibirą. Sibiro ir Tolimųjų Rytų lietuvių bendrijos, paminėdamos lietuvių tautos tragišką sukaktį, parengė projektą ,,Tremties keliais“.

 

Renginys skirtas garsinti Lietuvos vardą bei kurti Lietuvos įvaizdį tolimame Sibire, lietuvių kilmės jaunąją kartą įtraukti į bendrijos veiklą, sudominti ją lietuvių kultūra, tradicijomis, papročiais, lietuvių kalbos mokymu ir kt.

 

Dalyvauti konferencijoje planuojama pakviesti ir kitų Sibiro lietuvių bendruomenių atstovus iš Krasnojarsko, Altajaus, Buriatijos bei Irkutsko srities atokesnių vietovių. Organizatoriai kviečia tremtinių grįžimo klausimams spręsti komisijos narius, Lietuvos suinteresuotų institucijų atstovus dalyvauti renginiuose ir pagerbti lietuvių tremtinių, negalėjusių grįžti į Lietuvą, atminimą.

 

Kadangi didžiausia dalis bendruomenių narių – tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų palikuonys, jiems labai svarbu turėti informaciją apie Lietuvos gyvenimą, įstatymų ir kitų teisės aktų priėmimą bei jų taikymą tremtinių grįžimo klausimams spręsti (LR pilietybė, apsirūpinimas gyvenamosiomis patalpomis, mokslo, darbo klausimai, pensinis aprūpinimas ir kt.).  

 

Remiantis oficialia informacija, Irkutsko srityje šiuo metu gyvena nemažai mūsų tautiečių. Irkutsko lietuvių bendruomenė ,,Švyturys“ vienija per 500 lietuvių bendruomenės narių (oficialiai registruoti bendruomenėje), dauguma – tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų palikuonys.