Departamento darbuotojai Tremtinių namų gyventojus nudžiugino knygomis

2016 m. vasario 18 d.

Minint Vasario 16-ąją Departamento darbuotojai nepamiršo pasveikinti ir Specialiuose socialinės globos namuose "Tremtinių namai" gyvenančių senjorų. Knygų mainų metu surinkti skaitiniai keliavo į socialinės globos namų "Tremtinių namai" biblioteką.

Departamento Socialinių programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė ir Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Cicėnaitė-Kaveckienė į globos namuose esančią skaityklą pristatė daugybę įvairaus žanro knygų: istorinių, biografinių, romanų, poezijos, rankdarbių ir daug kitų.

Įteikus dovanas specialistės turėjo galimybę pabendrauti su globos namų gyventojais. Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams, vykdanti direktoriaus funkcijas, Ona Ulozienė supažindino su jų gyvenimo sąlygomis, vykdomomis veiklomis ir teikiamomis paslaugomis.