Naujienos (2016 m.)

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programa: dažniausiai užduodami klausimai

2016 m. lapkričio 15 d.

1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Vyriausybė kaip vieną iš prioritetinių savo veiklos krypčių pradėjo formuoti socialinę valstybės politiką tremtinių grįžimo klausimu. 1992 m. Lietuvos valstybė įsipareigojo ir aiškiai apibrėždama bazines priemones sudarė realią galimybę padėti reabilituotų politinių kalinių, tremtinių bei jų vaikų šeimoms (toliau – grįžtantys asmenys) sugrįžti į Lietuvą, integruotis į šalies gyvenimą.

Toliau apžvelgiami dažniausiai tremtinių bendruomenių atstovų užduodami klausimai, susiję su Programos įgyvendinimu, leidimų gyventi išdavimo tvarka, pilietybės atkūrimo klausimais, taip pat pateikiama aktuali informacija apie galimybes studijuoti Lietuvoje. 

 

Kelionės į Sibirą delegacijos narių padėkos Irkutsko ir Buriatijos lietuvių bendruomenėms

2016 m. rugsėjo 20 d.

Mielieji broliai ir seserys, brangieji lietuviai,

Nors mūsų delegacija jau daugiau kaip savaitę laimingai sugrįžo į Lietuvą, tačiau širdyse mums vis dar skamba Jūsų žodžiai, palinkėjimai troškimai, Jūsų dainos, eilės ir muzika išgirsta Sibiro platybėse. Mintyse vis dar gyvas jausmas, kai supranti, kad tėvynės šauksmui nesvarbus begalinis atstumas, bendrystės jausmo nesusilpnina tūkstančiai kilometrų. Esame be galo Jums, brangieji, dėkingi už tai, kad leidote mums šį bendrystės jausmą pajusti, pabūti su Jumis kartu, kartu pasidžiaugti, kartu paliūdėti, pasidalinti savo mintimis, žodžiais, darbais. Esame dėkingi, kad Jūs esate, kad laukiate, priimate. 

 

Lietuvos Respublikos delegacija aplankė Sibiro tremtinius Irkutske ir Buriatijoje

2016 m. rugsėjo 9 d.

Lietuvių nacionalinio kultūrinio centro ,,Švyturys“ Irkutsko srityje ir Buriatijos lietuvių bendruomenės kvietimu 2016 m. rugpjūčio 24–30 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama LR Seimo nario Donato Jankausko, dalyvavo renginiuose ,,Tremties keliais“ Irkutsko srityje ir Buriatijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, skirtuose lietuvių tautos trėmimo 75–mečiui paminėti.

 

Su Rugsėjo 1-ąja, mielieji Vilniaus lietuvių namų moksleiviai

2016 m. rugsėjo 1 d.

Kiekviena rugsėjo pirmoji mūsų kasdienybę pripildo neramaus laukimo, džiugesio ir naujų vilčių. Šią dieną Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vedėja Živilė Šukytė – Kraskauskienė ir vyriausioji specialistė Rima Gudelytė sveikino Vilniaus lietuvių namų moksleivius, mokytojus, tėvelius ir svečius su Mokslo ir žinių diena.

 

Tremties keliais

2016 m. rugpjūčio 23 d.

2016 metų birželio mėn. sukanka 75-eri metai nuo tragiškos dienos, kai pradėta masiškai tremti lietuvius į Sibirą. Irkutsko lietuvių bendruomenė ,,Švyturys“ ir Buriatijos lietuvių bendruomenė 2016 m. rugpjūčio 25–30 d., paminėdamos lietuvių tautai tragišką sukaktį, organizuoja projektą ,,Tremties keliais“, skirtą šiai datai paminėti.

 

Apskritojo stalo diskusijoje apibendrintas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 18 d.

Liepos 15 dieną, „Karolinos“ konferencijų centre, įvyko projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ apskrito stalo diskusija „Paimkim Lietuvą visi ant rankų...“. Diskusijoje dalyvavo LR Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Migracijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos, Lietuvos genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai. Projekto dalyviai dėkojo už įgytas žinias, lietuvių kalbos pamokų naudingumą, už edukacines keliones ir nuostabiai praleistą laiką. Jie džiaugėsi galimybe pabūti gimtojoje šalyje ir iš arčiau susipažinti su jos kalba, kultūra ir tradicijomis.

 

Tęsiasi projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 12 d.

Toliau tęsiamas projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“, kurio metu organizuojamuose vasaros lietuvių kalbos mokymo kursuose dalyvauja lietuvių bendruomenių atstovai iš Altajaus krašto, Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutsko srities, Tomsko, Jakutijos, Murmansko bei Karelijos lietuvių bendruomenių. Kursų ir edukacinių užsiėmimų metu kalbinti projekto dalyviai prisipažino, kad lietuvių kalba yra labai sunki, tačiau noras ją išmokti yra dar didesnis. Tremtiniai, jų vaikai ir vaikaičiai džiaugiasi galimybe pabūti gimtojoje protėvių žemėje ir iš arčiau susipažinti su jos kalba, kultūra bei tradicijomis.

 

Prasidėjo projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2016 m. liepos 4 d.

2016 m. liepos 4 d. prasidėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos organizuojamas projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“.

Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Apie tremtinių grįžimo į Lietuvą programą radijo laidoje „Ryto garsai“ kalbėjo Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovė Rima Gudelytė

2016 m. birželio 14 d.

Šiandien, Gedulo ir vilties dieną, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – SPPD) atstovė Rima Gudelytė dalyvavo tiesioginėje LRT „Ryto garsai“ laidoje ir kalbėjo apie SPPD indėlį skatinant tremtinių grįžimo į Lietuvą procesus.

 

Vilniaus lietuvių namuose paskutinis skambutis skambėjo 23 gimnazijos abiturientams

2016 m. gegužės 26 d.

Gegužės 26 dieną, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių programų valdymo skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė ir Administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Daiva Siurblytė Juškienė dalyvavo Vilniaus lietuvių namų abiturientų Paskutinio skambučio šventėje. 

 

Tęsiamas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“

2016 m. kovo 8 d.

2016 liepos 4-17 dienomis organizuojamas projektas „Pamokos bendruomenėse: pakeliui į Lietuvą“. Pagrindinis projekto tikslas – sudaryti galimybes tremtiniams ir politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, siekiantiems sugrįžti gyventi į Lietuvą, lietuvių bendruomenių atstovams atvykti vasaros kursų metu mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Sibiro ir Tolimųjų Rytų lietuvių bendrijos parengė projektą ,,Tremties keliais“

2016 m. kovo 2 d.

Irkutsko ir Buriatijos lietuvių bendruomenės 2016 m. rugpjūčio 25–29 d. organizuoja Altajaus, Krasnojarsko ir kitų Sibiro lietuvių bendruomenių suvažiavimą Irkutske – projektas ,,Tremties keliais“, skirtą lietuvių tautos trėmimo 75 - mečiui paminėti.

 

2015 metais nuomos pagrindais butais aprūpintos 63 grįžusios nuolat gyventi į Lietuvą po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių šeimos

2016 m. vasario 26 d.

Per 2015 m. 45 buvusio Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto (toliau –  GTLAP) gyvenančioms šeimoms nuomos pagrindais Vilniaus miesto savivaldybė suteikė gyvenamąsias patalpas, 9 GTLAP šeimoms suteikti ankščiau nepaskirstyti butai Kauno miesto savivaldybėje, taip pat Kėdainių, Širvintų ir Zarasų rajonų savivaldybės iš nepaskirstytų butų aprūpino gyvenamosiomis patalpomis po 1 grįžusią šeimą, gyvenančią GTLAP. Klaipėdos miesto savivaldybė už 2015 metais skirtas lėšas butais aprūpino 6 GTLAP gyvenančias šeimas.

 

Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimas

2016 m. vasario 19 d.

Įgyvendinant šią priemonę buvo keliami pagrindinai uždaviniai: aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis (butais) ir nuomos pagrindais jas skirti grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams ir suteikti valstybės paramą grįžtančių asmenų persikėlimo išlaidoms padengti ir socialinės integracijos priemonėms vykdyti.

 

Departamento darbuotojai Tremtinių namų gyventojus nudžiugino knygomis

2016 m. vasario 18 d.

Vasario 17 d. Departamento darbuotojai, minėdami Vasario 16-ąją, nepamiršo pasveikinti ir Specialiuose socialinės globos namuose "Tremtinių namai" gyvenančių senjorų.