Apskritojo stalo diskusijoje apibendrintas projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2015 m. liepos 10 d.

Liepos 9 d. Lietuvių namuose vyko apskritojo stalo diskusija ,,Čia mūsų šaknys“, apibendrinanti projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ patirtį. Renginyje aptartos lietuvių kalbos mokymo bendruomenėse problemos, grįžtančių į Lietuvą nuolat gyventi politinių kalinių ir tremtinių šeimų rūpimi klausimai, diskutuojama bendruomenių atstovams aktualiomis temomis.

 

Projekto dalyviai pripažino, kad lietuvių kalba yra labai sunki, tačiau noras ją išmokti didesnis. Renginio metu jie demonstravo išmoktas lietuvių kalbos žinias, dainavo liaudies dainas, šoko, deklamavo eilėraščius, vaidino, pasakojo, ko išmoko ir ką pamatė. Žmonės džiaugėsi galimybe pabūti gimtojoje šalyje, susipažinti su jos kalba, kultūra, tradicijomis.

 

Diskusijoje progą pabendrauti su kursų dalyviais turėjo Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM, Migracijos departamento prie VRM, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai.

 

Projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ partneriai – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus lietuvių namų gimnazija.

Projekto tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

Šiemet vasaros kursuose mokosi 17 atstovų iš Altajaus kr., Krasnojarsko kr., Buriatijos, Jakutijos, Karelijos, Karagandos, Tomsko, Irkutsko bei Bratsko lietuvių bendruomenių.