Šią savaitę Vilniuje tęsiasi projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ renginiai

2015 m. liepos 8 d.

Liepos 9 d. Lietuvių namuose vyks apskritojo stalo diskusija ,,Čia mūsų šaknys“, apibendrinanti projekto patirtį. Renginyje bus aptartos lietuvių kalbos mokymo bendruomenėse problemos, grįžtančių į Lietuvą nuolat gyventi politinių kalinių ir tremtinių šeimų rūpimi klausimai, diskutuojama bendruomenių atstovams aktualiomis temomis.

 

Diskusijoje kviečiami dalyvauti Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM, Migracijos departamento prie VRM, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai.

 

Projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ partneriai – Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus lietuvių namų gimnazija.

 

Projekto tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Šiemet vasaros kursuose mokosi 18 atstovų iš Altajaus kr., Krasnojarsko kr., Buriatijos, Jakutijos, Karelijos, Karagandos, Tomsko, Irkutsko bei Bratsko lietuvių bendruomenių.