Startavo projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ vasaros lietuvių kalbos mokymo kursai

2015 m. birželio 29 d.

2015 m. birželio 29 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Aivydas Keršulis, Departamento Socialinės aprėpties ir bendruomenių programų skyriaus vyriausioji specialistė Rima Gudelytė, Teisės ir administravimo skyriaus vyriausioji specialistė Dovilė Cicėnaitė dalyvavo projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ vasaros lietuvių kalbos mokymo kursų atidarymo renginyje.

 

Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Kursų metu projekto dalyviai ne tik intensyviai mokysis lietuvių kalbos, tobulins jau turimas žinias, bet ir plės žinių apie Lietuvą akiratį. Projekto dalyviams šie kursai turėtų padėti grįžus į Tėvynę sėkmingiau ir per trumpesnį laiką adaptuotis joje, skatins aktyviau reikštis bendruomenių veikloje.

 

Birželio 29 - liepos 12 dienomis organizuojamuose vasaros kursuose mokysis 18 atstovų iš Altajaus kr., Krasnojarsko kr., Buriatijos, Jakutijos, Karelijos, Karagandos, Tomsko, Irkutsko bei Bratsko lietuvių bendruomenių.

 

Dalyviai mokysis lietuvių kalbos pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas, vyks paskaitos apie lietuvių tautosaką, etnokultūrą, istoriją, bus rengiamos ekskursijos po Vilniaus miesto įžymiąsias vietas, organizuojamos edukacinės kelionės į Kauną, Anykščių krašto įdomybes, aplankys A.Smetonos tėviškę, Bistrampolio dvarą, kur XIII Bistrampolio festivalio programoje numatyta ir kursų dalyvio, tremtinio, geologo prof. Dr. Sauliaus Sidaro fotografijos darbų parodos atidarymas bei Murmansko lietuvių koncertas "Rusijos lietuviai - Lietuvai".

 

Baigiantis projektui apskritojo stalo diskusijoje „Čia mūsų šaknys“ bus aptarti vasaros lietuvių kalbos mokymo rezultatai, pasiekti tikslai, taip pat grįžtančių į Lietuvą nuolat gyventi politinių kalinių ir tremtinių šeimų rūpimi klausimai, diskutuojama bendruomenių atstovams aktualiomis temomis.

 

Projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ partneriai - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus lietuvių namų gimnazija.