Projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“

2015 m. birželio 23 d.

2014 m. atnaujintas projektas „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“, kuris vyko penkerius metus iš eilės, organizuojamas ir šiais metais.  Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes lietuvių bendruomenių atstovams – grįžtantiems tremtiniams, politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, – atvykti į Lietuvą mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Kursų metu projekto dalyviams bus siekiama ne tik padėti intensyviai pasimokyti lietuvių kalbos bei patobulinti jau turimus lietuvių kalbos vartojimo įgūdžius, bet kartu ir plėsti žinių apie Lietuvą akiratį, stiprinti ryšį su tėvų ir protėvių kraštu. Projekto dalyviams šie kursai turėtų padėti grįžus į Tėvynę sėkmingiau ir per trumpesnį laiką adaptuotis joje, o taip pat paskatinti aktyviau reikštis bendruomenių veikloje.

 

Šiais metais, birželio 29 - liepos 12 dienomis organizuojamuose vasaros kursuose mokysis 18 atstovų iš Altajaus kr., Krasnojarsko kr., Buriatijos, Jakutijos, Karelijos, Karagandos, Tomsko, Irkutsko bei Bratsko lietuvių bendruomenių. Dalyviai mokysis lietuvių kalbos pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas, vyks paskaitos apie lietuvių tautosaką, etnokultūrą, istoriją, bus rengiamos ekskursijos po Vilniaus miesto įžymiąsias vietas, organizuojamos edukacinės kelionės į Kauną, Anykščių krašto įdomybes, aplankys A.Smetonos tėviškę, Bistrampolio dvarą, kur XIII Bistrampolio festivalio programoje numatyta ir kursų dalyvio, tremtinio, geologo prof. Dr. Sauliaus Sidaro fotografijos darbų parodos atidarymas bei Murmansko lietuvių koncertas "Rusijos lietuviai - Lietuvai".

 

Šios vasaros kursus apibendrins ir užbaigs organizuojamas apskritas stalas diskusija ,,Čia mūsų šaknys“. Renginyje bus aptartos lietuvių kalbos mokymo bendruomenėse problemos, apibendrinta projekto patirtis, aptarti grįžtančių į Lietuvą nuolat gyventi politinių kalinių ir tremtinių šeimų rūpimi klausimai, diskutuojama bendruomenių atstovams aktualiomis temomis.

 

Renginyje dalyvaus Seimo, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie SADM, Migracijos departamento prie VRM, Finansų ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės bei Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos atstovai.

 

Projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ partneriai - Socialinių paslaugų priežiūros departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Vilniaus lietuvių namų gimnazija.