Socialinių paslaugų priežiūros departamento specialistai dalyvaus Kazachstane vyksiančioje konferencijoje, skirtoje pagerbti Kingyro kalinių Didžiojo sukilimo dalyvius

2015 m. gegužės 27 d.

1954 m. dėl nuolatinio kalinių žeminimo, smurto ir šaudymų, vienoje iš daugelio Lietuvos Golgotos vietų Kazachstane, buvusiame StepLAG-e (specialus lageris ,,liaudies priešams”), kur buvo ,,įdarbinti“ vario ir mangano kasyklose pasmerktieji iš Lietuvos, prasidėjo Didysis Kingyro lagerio kalinių sukilimas. Sukilimas, kuriame dalyvavo per 700 lietuvių, buvo žiauriai numalšintas, tačiau paskatino Gulago sistemos griūtį. Įamžinant Kazachijos lageriuose kalėjusių lietuvių, kazachų ir kitų tautų atminimą, 1997 metais Kazachstano Respublikos Prezidento potvarkiu, gegužės 31 diena paskelbta Politinių represijų aukų atminimo diena.

 

Pažymėdama šią skaudžią ne tik mūsų tautai datą, Karagandos lietuvių bendruomenė ,,Lituanica“ 2015 m. gegužės 31 – birželio 2 dienomis organizuoja konferenciją, skirtą pagerbti žuvusiuosius ir likusius gyvus Kingyro kalinių Didžiojo sukilimo dalyvius tarptautinės reikšmės memoriale Spaske – masinių laidojimų vietoje ir amžinam poilsiui atgulusius lietuvius kituose lageriuose.

 

Numatytuose renginiuose dalyvaus Karagandos miesto ir srities administracijos įvairaus visuomeninio ir tarnybinio lygio atstovai, atvyks ne tik Alma Aty, Karagandos ir Kirgizijos, bet ir kitos buvusioje SSRS teritorijoje įsikūrusios lietuvių bendruomenės.

 

Pagerbti žuvusiųjų atminimą ir dalyvauti planuojamuose renginiuose vyksta Lietuvos Respublikos delegacija, kuriai vadovauja Lietuvos Respublikos Seimo narys Donatas Jankauskas. Delegacijos sudėtyje įvairių suinteresuotų institucijų atstovai: Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Migracijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Vilniaus miesto savivaldybės bei Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos specialistai.

 

Lietuvos delegacija susitiks su lietuvių bendruomenių nariais, kuriems suteiks informacijos grįžimo į Lietuvą klausimais (LR pilietybės, aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, mokslo, darbo, pensinio aprūpinimo ir kt).

 

Remiantis oficialia informacija, Kazachstano Respublikoje šiuo metu gyvena apie 7000 mūsų tautiečių, Karagandos srityje apie 2500 lietuvių, kurių dauguma – tremtiniai, politiniai kaliniai ir jų palikuonys. Daugelis jų, norėdami sugrįžti į Lietuvą, dėl informacijos stokos susiduria su dideliais, o kartais ir neįveikiamais sunkumais.