1992-2014 m. politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo apžvalga

2014 m. gruodžio 31 d.

1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Vyriausybė kaip vieną iš prioritetinių savo veiklos krypčių pradėjo formuoti socialinę valstybės politiką tremtinių grįžimo klausimu. 1992 m. Lietuvos valstybė įsipareigojo ir aiškiai apibrėždama bazines priemones sudarė realią galimybę padėti reabilituotų politinių kalinių, tremtinių bei jų vaikų šeimoms (toliau – grįžtantys asmenys) sugrįžti į Lietuvą, integruotis į šalies gyvenimą. 1995 m. įsteigtas 60-ties butų Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punktas, 1997 m. įrengti 80-ties vietų globos namai ,,Tremtinių namai“.

 

Šios priemonės suteikė galimybes įgyvendinti grįžtančių asmenų teisėtus lūkesčius ir laikytis valstybės prisiimtų įsipareigojimų.

 

Įgyvendinant šias priemones buvo keliami pagrindinai uždaviniai: aprūpinti gyvenamosiomis patalpomis (butais) ir nuomos pagrindais jas skirti grįžtantiems politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams ir suteikti valstybės paramą grįžtančių asmenų persikėlimo išlaidoms padengti ir socialinės integracijos priemonėms vykdyti.

 

Trumpą programos įgyvendinimo apžvalgą galite rasti čia.