Vasaros vaikų stovykla "Lietuva - esi, buvai ir būsi"

2014 m. liepos 17 d.

2014 m. liepos 8-17 dienomis buvo organizuota lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių bei etninių žemių lietuvių vaikų vasaros stovyklą „Lietuva – esi, buvai ir būsi“. Stovykla Vilniaus lietuvių namuose vyko jau ketvirtą vasarą. Čia suvažiavo 29 vaikai iš Airijos, Baltarusijos, Danijos, Latvijos, Lenkijos, Kaliningrado srities, Rusijos, Vengrijos bei Šveicarijos iš jų 9 tremtinių ir politinių kalinių šeimų vaikai.

 

Stovyklos programa sudaryta siekiant ugdyti tautinius ir patriotinius užsienio lietuvių vaikų jausmus. Per kalbą, kultūrą, istoriją vaikai perprato lietuvių tautos tapatumą, galimybes puoselėti ir išlaikyti lietuviškumą. Iki pietų vykdavo lietuvių kalbos ir etnokultūros užsiėmimai, vėliau numatyti renginiai, ekskursijos po Trakus, Kernavę, Vilnių. Vaikai aplankė Tuskulėnų dvaro ekspoziciją, Karo technikos muziejų, lavino ištvermės įgūdžius Uno parko lipynėse, dažasvydžio rungtynėse ir sporto olimpiadoje. Laisvalaikiu vyko lietuviško kino vakarai, talentų šou, proto mūšiai „Ar pažįsti Lietuvą?“, įdomiosios chemijos pamokos ir keramikos užsiėmimai.

 

Stovykloje „Lietuva – esi, buvai ir būsi“ apsilankė Lietuvos nacionalinio radijo transliuotojo korespondentai. Ji kalbino vaikus, stebėjo šokių ir lietuvių kalbos bendrą užsiėmimą. Pokalbių metu, vaikai vienbalsiai tvirtino apie gerai praleistą laiką ir gyrėsi, kaip nė vienoje stovykloje, gausiu užsiėmimų grafiku. Parengtas reportažas transliuotas liepos 17 dienos laidoje „Ryto garsai“ (http://www.lrt.lt/radijas/laidos/128/ryto_garsai). Stovyklos veikla buvo viešinta per informacinį leidinį „Švietimo naujienos“ ir „Pasaulio lietuvis“, Vilniaus lietuvių namų ir kituose  tinklalapiuose Bernardinai.lt.

 

Stovyklos uždarymo vakare vaikai parodė, kaip jie per dešimt dienų kartu su mokytojomis parengė montažą „Lietuva – tu mano šalis“, išmoko lietuviškų šokių. Žodis „Lietuva“ jų lūpose skambėjo iškilmingai, su pasididžiavimu. Organizatoriai mano, kad keli vaikai liks mokytis Vilniaus lietuvių namuose.

 

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas vaikų vasaros stovyklos organizacinėms reikmėms teikė dalinį finansavimą.