Tremtiniai stiprins lietuvių kalbos žinias

2014 m. liepos 7 d.

Šiandien, liepos 7 d., prasidėjo dešimt dienų truksiantys projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ renginiai. Vasaros lietuvių kalbos mokymo kursuose 17 dalyvių mokysis pagal pradedančiųjų ir pažengusiųjų lygio programas. Vyks edukaciniai užsiėmimai, mokomosios pažintinės išvykos, susitikimai su lietuvių kultūros, istorijos ir teisės specialistais.

 

Pagrindinis šio projekto tikslas – sudaryti galimybes tremtiniams ir politiniams kaliniams bei jų šeimų nariams, gyvenantiems buvusioje SSRS teritorijoje, siekiantiems sugrįžti gyventi į Lietuvą, lietuvių bendruomenių atstovams mokytis ar tobulinti lietuvių kalbos žinias bei dalyvauti sociokultūriniuose renginiuose.

 

Organizuojamuose vasaros kursuose Vilniaus lietuvių namuose dalyvaus lietuvių bendruomenių atstovai iš Altajaus krašto, Karagandos, Krasnojarsko krašto, Buriatijos, Komi, Irkutsko srities, Tomsko, Krasnodaro krašto bei Jakutijos lietuvių bendruomenių.

 

Siekiant plėsti žinias apie Lietuvą, stiprinti ryšį su tėvų ir protėvių kraštu, kursų metu projekto dalyviai bus supažindinti su įžymiomis vietomis Lietuvoje. Sociokultūrinių renginių metu bus organizuojami paskaitų, susijusių su lietuvių tautosaka, etnokultūra, istorija, ciklai.

 

Baigiantis projektui apskritojo stalo diskusijoje bus aptarti vasaros lietuvių kalbos mokymo rezultatai, pasiekti tikslai ir išsikeltos problemos bei numatomos ateities gairės.