Naujienos (2014 m.)

1992-2014 m. politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programos įgyvendinimo apžvalga

2014 m. gruodžio 31 d.

1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Vyriausybė kaip vieną iš prioritetinių savo veiklos krypčių pradėjo formuoti socialinę valstybės politiką tremtinių grįžimo klausimu. 1992 m. Lietuvos valstybė įsipareigojo ir aiškiai sudarė realią galimybę padėti reabilituotų politinių kalinių, tremtinių bei jų vaikų šeimoms sugrįžti į Lietuvą, integruotis į šalies gyvenimą.

 

Vilniaus lietuvių namų gimnazijos bendruomenės organizuojamoje tradicinėje Šv. Kūčių vakarienėje dalyvaus Departamento atstovai

2014 m. gruodžio 15 d.

2014 m.  gruodžio 17 d. Vilniaus lietuvių namų gimnazijos bendruomenė organizuoja tradicinę Šv. Kūčių vakarienę.

 

Departamento atstovai dalyvavo pasitarime dėl Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei

2014 m. gruodžio 5 d.

2014 m. gruodžio 5 d. Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkte vyko pasitarimas dėl Grįžtančių tremtinių laikino apgyvendinimo punkto perdavimo Vilniaus miesto savivaldybei  ir  punkte gyvenančių šeimų galimybių apsirūpinti butais, nutraukus šio punkto veiklą, siekiant nepažeisti šių šeimų teisių ir lūkesčių.

 

Būstų sulauks daugiau į Lietuvą grįžtančiųjų po­li­ti­nių ka­li­nių ir trem­ti­nių

2014 m. lapkričio 12 d.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos iniciatyva nuo 2015 metų grįžtantiems į Lietuvą nuolat gyventi politiniams kaliniams ir tremtiniams bei jų šeimų nariams, bus sudaryta galimybė greičiau apsirūpinti būstu, nuomojantis juos tose šalies savivaldybėse, kur yra laisvų butų, skirtų grįžtantiems asmenims.

 

Pakeliui į Lietuvą vis daugiau tremtinių šeimų

2014 m. liepos 18 d.

 Į dešimt dienų trukusius projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą" vasaros lietuvių kalbos kursus atvyko 17 atstovų iš 9 lietuvių bendruomenių.

 

Vasaros vaikų stovykla "Lietuva - esi, buvai ir būsi"

2014 m. liepos 17 d.

2014 m. liepos 8-17 dienomis buvo organizuota lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių bei etninių žemių lietuvių vaikų vasaros stovyklą „Lietuva – esi, buvai ir būsi“.

 

Tremtiniai stiprins lietuvių kalbos žinias

2014 m. liepos 7 d.

Prasidėjo dešimt dienų truksiantys projekto „Pamokos bendruomenėse: Pakeliui į Lietuvą“ renginiai.