Naujienos (2017 m.)

Altajaus krašto lietuvių kultūros draugijos sveikinimas Šv. Velykų proga

2017 m. balandžio 14 d.

Altajaus krašto lietuvių kultūros draugija sveikindama Šv. Velykų proga, visiems linki patirti tylos žavesį, saulės šviesos didybę, tamsos paslaptį, liepsnos stiprybę, oro gaivumą, žemės tylią tvirtybę ir meilę, kuri yra visa ko pradžia.

 

Sveikiname su Šventomis Velykomis!

2017 m. balandžio 13 d.

Socialinių paslaugų priežiūros departamento kolektyvas nuoširdžiai sveikina Jus ir Jūsų artimuosius Šventų Velykų proga. Sielos atgaivos ir džiaugsmo, ateinančio kartu su Didžiuoju Prisikėlimu ir žemėn sugrįžtančiu pavasariu. Tegul Jūsų širdys ir dienos būna kupinos šviesos!

 

Akimirkos iš Kovo 11-osios minėjimo Vilniaus lietuvių namuose

2017 m. kovo 13 d.

Kovo 10 d. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius Aivydas Keršulis, direktoriaus pavaduotoja Eglė Kuisienė ir Socialinių programų valdymo skyriaus specialistė Rima Gudelytė dalyvavo Vilniaus lietuvių namų organizuotame Kovo 11-osios minėjimo renginyje.

 

Sveikiname Jus visus su Kovo 11-ąja – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

2017 m. kovo 10 d.

1990 m. kovo 11-ąja Lietuvos žmonės dar kartą patvirtino savo pasirinkimą būti laisviems, gyventi ir kurti laisvoje valstybėje. Perduokime tikrąją Lietuvos istoriją jaunajai kartai – tegul ji žino tiesą, tegul mokosi suvokti tikrąsias vertybes, tegul savo gražiu gyvenimu ir prasmingais darbais kuria tvirtą ir saugų gimtajį kraštą. Linkime į rytdieną žvelgti giedru žvilgsniu, būti kantriems ir draugiškiems.

 

Specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai” įvyko Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti posėdis

2017 m. kovo 6 d.

2017 m. kovo 3 d. Specialiuose socialinės globos namuose „Tremtinių namai” įvyko Nuolatinės tarpinstitucinės komisijos politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą ir jų socialinės integracijos klausimams spręsti posėdis. Darbotvarkėje buvo sprendžiami grįžusiųjų politinių kalinių ir tremtinių aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis Lietuvos savivaldybėse 2016 m. klausimai, taip pat pateikta ataskaita apie valstybės biudžeto lėšų panaudojimą įgyvendinant investicinį projektą ,,Politinių kalinių ir tremtinių šeimų sugrįžimo į Lietuvą ir jų aprūpinimo programos įgyvendinimas savivaldybėse“ ir grįžusiųjų tremtinių aprūpinimą gyvenamosiomis patalpomis Lietuvos savivaldybėse  1992-2016 metais, kiti  klausimai.

 

Departamente paminėta Laisvės gynėjų diena

2017 m. sausio 13 d.

Niekas negali nugalėti tautos, einančios į Laisvę, Nepriklausomybę. 1990–jų metų Kovo 11-oji paskelbė: Lietuvos valstybė yra! 1991–jų sausio 13-oji patvirtino: mes būsime! Jau prieš dvidešimt šešerius metus susivienijome dėl laisvės, todėl šiandien galime būti vieningi, siekdami kilnių tikslų, vedančių Lietuvą į priekį. Laisvė nėra duotybė, ją reikia nuolat kurti ir įprasminti visuomenės gyvenime.