Politinių kalinių ir tremtinių bei jų šeimų narių sugrįžimo į Lietuvą programa: dažniausiai užduodami klausimai

2016 m. lapkričio 15 d.

1990 m. atkūrus Lietuvos Nepriklausomybę, Vyriausybė kaip vieną iš prioritetinių savo veiklos krypčių pradėjo formuoti socialinę valstybės politiką tremtinių grįžimo klausimu. 1992 m. Lietuvos valstybė įsipareigojo ir aiškiai apibrėždama bazines priemones sudarė realią galimybę padėti reabilituotų politinių kalinių, tremtinių bei jų vaikų šeimoms (toliau – grįžtantys asmenys) sugrįžti į Lietuvą, integruotis į šalies gyvenimą.

Toliau apžvelgiami dažniausiai tremtinių bendruomenių atstovų užduodami klausimai, susiję su Programos įgyvendinimu, leidimų gyventi išdavimo tvarka, pilietybės atkūrimo klausimais, taip pat pateikiama aktuali informacija apie galimybes studijuoti Lietuvoje. 

 

Kelionės į Sibirą delegacijos narių padėkos Irkutsko ir Buriatijos lietuvių bendruomenėms

2016 m. rugsėjo 20 d.

Mielieji broliai ir seserys, brangieji lietuviai,

Nors mūsų delegacija jau daugiau kaip savaitę laimingai sugrįžo į Lietuvą, tačiau širdyse mums vis dar skamba Jūsų žodžiai, palinkėjimai troškimai, Jūsų dainos, eilės ir muzika išgirsta Sibiro platybėse. Mintyse vis dar gyvas jausmas, kai supranti, kad tėvynės šauksmui nesvarbus begalinis atstumas, bendrystės jausmo nesusilpnina tūkstančiai kilometrų. Esame be galo Jums, brangieji, dėkingi už tai, kad leidote mums šį bendrystės jausmą pajusti, pabūti su Jumis kartu, kartu pasidžiaugti, kartu paliūdėti, pasidalinti savo mintimis, žodžiais, darbais. Esame dėkingi, kad Jūs esate, kad laukiate, priimate. 

 

Lietuvos Respublikos delegacija aplankė Sibiro tremtinius Irkutske ir Buriatijoje

2016 m. rugsėjo 9 d.

Lietuvių nacionalinio kultūrinio centro ,,Švyturys“ Irkutsko srityje ir Buriatijos lietuvių bendruomenės kvietimu 2016 m. rugpjūčio 24–30 d. dienomis Lietuvos Respublikos delegacija, vadovaujama LR Seimo nario Donato Jankausko, dalyvavo renginiuose ,,Tremties keliais“ Irkutsko srityje ir Buriatijos Respublikoje, Rusijos Federacijoje, skirtuose lietuvių tautos trėmimo 75–mečiui paminėti.